Taking a "Shi chi fu ku jin" (God of 7 Blessings) Tour